MSR záchranárskych psov FCI 2022

14. – 16.10. 2022 sa v Banskej Bystrici konali prvé Majstrovstvá Slovenska záchranárskych psov FCI. Súťažilo sa v kategórii plocha B a ruina B. Popri Majstrovstvách prebiehali aj skúšky podľa skúšobného poriadku IPOR, v rámci ktorých bolo taktiež vyhlasované poradie. ZKZ SR malo početné zastúpenie takmer vo všetkých kategóriách. Spolu zo ZKZ SR nastúpilo 7 psovodov, šiestim z nich sa podarilo limit skúšky splniť. V kategórii RH FLA sa zúčastnil Dano s Teddym (BKZB), Katka s Keksy (Casavit RS) a Martin so Xaiou (BKZB). Maťo s Elvisom (Casavit RS) si po prvý krát vyskúšali ruinu na skúške RH TV. Dáša a Oliver (BKZB) štartovali podľa RH TA, Jana s Hassom (BKZB) a Laco s Hardym (BKZB) podľa RH TB.

🥇 Dáša + Oliver 1. miesto RH TA (197/93 – spolu 290 bodov, známka V)

🥉 Dano + Teddy 3. miesto RH FLA (198/79 – spolu 277 bodov, známka VD)

🥈 Katka + Keksy 2. miesto RH FLA (195/84 – spolu 279 bodov, známka VD)

🥇 Martin + Xaia 1. miesto RH FLA (197/94 – spolu 291 bodov, známka V)

🥈 Jana + Hasso 2. miesto RH TB (141/96 – spolu 237 bodov, titul 1. vicemajster SR záchranárskych psov FCI 2022)

🐕‍🦺 Laco + Hardy RH TB (134/70)

🥉 Maťo + Elvis 3. miesto RH TV (97/90 – spolu 187 bodov, známka VD)