Zoznam rozhodcov

Národný skušobný poriadok NSPZT SR

  1. Ján Pöthe, 0905/600 810, canis.center.eddy.slovakia@gmail.com
  2. Andrea Adamčiaková, 0905 511 257, wildrane@szm.sk
  3. Helena Pavlíková – Gičová, 0905 308 587, helapavlikova@gmail.com
  4. Martin Ďurnek, 0907 790 198, martindurnek@gmail.com
  5. Iveta Lipovská, 0903 917 308, iveta.bkzb@gmail.com
  6. Ladislav Mackových, 0911 646 935,  mackovych@gmail.com 
  7. MVDr. Jana Munková, 0902166511, munkova@yahoo.com