Zoznam rozhodcov

Národný skušobný poriadok NSPZT SR

  1. Ján Pöthe, Čmelíkova 17, 821 03 Bratislava, 0905/600 810, e-mail:  canis.center.eddy.slovakia@gmail.com
  2. Andrea Adamčiaková, Železničná 955, 034 95 Likavka, Ružomberok, 0905/511 257, e-mail: wildrane@szm.sk
  3. Helena Pavlíková – Gičová, Znievska 5, 851 06 Bratislava, 0905/308 587, e-mail: helapavlikova@gmail.com
  4. Ing. Jaroslava Sláčková, Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, 0905/268 630, e-mail: jaroslava.slackova@spselh.sk