Plán skúšok 2023

20. – 21.5. skúšky NSPZT, Rohožník (BKZB), kontakt: infobkzb@gmail.com

15. – 16.7. skúšky NSPZT, Kálnica (KZB TN), kontakt:

14. – 15.10. skúšky NSPZT, Kálnica (KZB TN), kontakt:

28. – 29.10. skúšky NSPZT, Rohožník (BKZB), kontakt: infobkzb@gmail.com


Skratky:

  • NSPZT SR – Národný skúšobný poriadok záchranárskych tímov SR
  • IPO-R  – Internationale Prüfungsordnung für Rettungshunde
  • LVT –  Letný výcvikový tábor
  • ZKZ SR – Združenie kynológov záchranárov SR