Plán akcií 2020

BKZB – Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

18. – 19.4.  skúšky NSPZT (Rohožník)

12. – 13.9.  skúšky NSPZT (Rohožník)

24. – 25.10. skúšky IPO – R    

kontakt: Iveta Lipovská, iveta.bkzb@gmail.com , 0903/917 308


DA – Dog Academy

24.10.  Pretek o pohár Dog Academy (plocha) kontakt: Helena Pavlíková, helapavlikova@gmail.com 0905308 587


CCES – Canis Center Eddy Slovakia

 8 – 9.5.       Skúšky NSPZT  kontakt: Ľuboš Vodička,  lubos.vodicka@gmail.com  , 0948 199 922

19. – 26.7.   LVT –  Šintava  kontakt:  Ján Pöthe,  cces@usa.com, 0905 600 810

 24. – 25.7.  Skúšky NSPZT  kontakt: Ján Pöthe, cces@usa.com, 0905 600 810

10.10.         Skúšky NSPZT  kontakt: Lea Mandíková,  lea.mandik@gmail.com , 0905 383 511


CaSaVitCanis Salus Vitae (Pes Záchrana Život)

25.4.   skúšky NSPZT  kontakt: Soňa Saglenová,  sona.mackovacc@gmail.com , 0904 170 959

?.10.  skúšky podľa IPO R Modra   – Soňa Saglenová,  sona.mackovacc@gmail.com , 0904 170 959  na termín sa čaká


Skratky:

  • NSPZT – Národný skúšobný poriadok záchranárskych tímov
  • IPO R  – Internationale Prüfungsordnung Rettungs
  • LVT –  Letný výcvikový tábor
  • ZKZ SR – Združenie kynológov záchranárov SR