Plán akcií 2020

BKZB – Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

6. – 7.6. skúšky NSPZT, Rohožník

19. – 20.9. skúšky NSPZT, Rohožník

31.10. – 1.11. skúšky IPOR, Rohožník

kontakt: Iveta Lipovská, iveta.bkzb@gmail.com , 0903/917 308


CCES – Canis Center Eddy Slovakia

 8 – 9.5.       Skúšky NSPZT  kontakt: Ľuboš Vodička,  lubos.vodicka@gmail.com  , 0948 199 922

19. – 26.7.   LVT –  Šintava  kontakt:  Ján Pöthe,  cces@usa.com, 0905 600 810

 24. – 25.7.  Skúšky NSPZT  kontakt: Ján Pöthe, cces@usa.com, 0905 600 810

10.10.         Skúšky NSPZT  kontakt: Lea Mandíková,  lea.mandik@gmail.com , 0905 383 511


CaSaVitCanis Salus Vitae (Pes Záchrana Život)

4.7. skúšky NSPZT, Bratislava

14.11. skúšky NSPZT, Bratislava

12.9. skúšky IPOR, Modra


Skratky:

  • NSPZT – Národný skúšobný poriadok záchranárskych tímov
  • IPO R  – Internationale Prüfungsordnung Rettungs
  • LVT –  Letný výcvikový tábor
  • ZKZ SR – Združenie kynológov záchranárov SR