Kontakt

Združenie kynológov záchranárov SR

Čmelíkova 17

82103 Bratislava

IČO: 36085308

č. ú.  SK87 3100 0000 0040 1011 7905

Vedúci riadiaceho výboru: Ján Pöthe  t.č. – 0905 600 810 , 0948 600 810

Email:  canis.center.eddy.slovakia@gmail.com