Skúšky podľa NSPZT v bratislave (5.11.2022)

V sobotu 5.11.2022 sa v Bratislave konali skúšky podľa NSPZT SR, ktoré organizovalo CCES. Spolu sa skúšok zúčastnilo 8 psovodov a posudzovali dvaja rozhodcovia. Za BKZB sa zúčastnilo päť psovodov (1x SPZP-S1, 4x SZM-P), z CCES traja psovodi (1x SPZP-P2, 2x SZM-P). Celkovo sa šiestim psovodom podarilo zdolať skúškové limity – 4x BKZB (S1 a 3x SZM-P) a 2x CCES (2x SZM-P).