Medzinárodné skúšky IRO, Eggendorf (AT)

V termíne 7. – 9.10.2022 sa v Eggendorfe (AT) konali skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR, ktoré usporiadalo IRO. Za ZKZ SR sa zúčastnil Tomáš a Blueberry (BKZB), ktorí sa spoločne popasovali so skúškou na ploche RH FL A. Svoju premiéru na medzinárodnej úrovni zvládli a skúškový limit sa im podarilo úspešne zdolať. Zo špeciálnej práce si odniesli 165 bodov a z poslušnosti 80 (spolu 245 bodov). Za ZKZ SR štartoval na skúškach aj Martin so svojou fenkou BOM Xaiou (BKZB), ktorým sa tiež podarilo splniť limit, tentokrát na skúške v ruine RH T A (158/86, spolu 244 bodov). Na skúške RH FLA uspel aj Maťo s Elvisom (Casavit RS), zo špeciálnej práce si odniesli 178 bodov a z poslušnosti 81 (spolu 259 bodov). Všetkým srdečne gratulujeme!