26. Majstrovstvá sveta IRO, Craiova (RO)

V termíne od 14. – 18.9.2022 sa v Craiove (Rumunsko) konali už 26. Majstrovstvá sveta záchranárskych psov IRO. Z našej organizácie nastúpili tri štartujúce – Dáša Baňárová s Kajom na plochy, Jana Mackových s Hassom na ruiny a Iva Lžičařová s Darou na stopy.

Dáši sa podarilo splniť limit skúšky so 174 bodmi na špeciálnej práci a 99 bodmi na poslušnosti. Jana limit splnila tiež – 170 bodov špeciálna práca, 90 bodov poslušnosť. Ive sa na stope nepodarilo prísť až do konca, tesne pred koncom bola práca ukončená. Na poslušnosti získala s Darou 88 bodov.

Záverečná štatistika 26. IRO Majstrovstiev sveta v rumunskej Craiove: na stopy nastúpilo 6 súťažiacich, limit sa podaril splniť iba jednému. Iva skončila síce bez limitu, ale s druhým najvyšším súčtom bodov. Na plochu nastúpilo 42 psovodov, limit splnilo 27 z nich, čo je na takúto súťaž veľmi vysoké číslo. Dáša s Kajom s najvyššou poslušnosťou celých majstrovstiev a celkovým počtom bodov 274, nakoniec skončila na 6. mieste, čím sa len potvrdili vysoké kvality tejto dvojice. Na ruine štartovalo 32 psovodov, z toho limit sa podarilo splniť 11-tim z nich. Jana a Hasso sa umiestnili na skvelom 4. mieste s celkovým počtom bodov 260, bedňa im ušla iba o fúz 🙂

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu!

Výsledky je možné pozrieť tu https://wch.iro-dogs.org/en/participants-wch/