Výcvik Lešť.

Po dvoch rokoch sa nám opäť naskytla možnosť byť súčasťou výcviku Policajného modulu vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť, ktorého sa zúčastnil náš člen Jožko Vrábel. Bol to výcvik zameraný prevažne na vyhľadávanie v ruinách a stopovanie, no náš Jožko si mal možnosť výskúšať aj reakciu psa na mŕtvolné pachy a drogy. Výcvik trval tri dni. Zúčastnili sa ho aj kolegovia z iných klubov patriacich pod ZKZ a samozrejme policajný psovodi.V spolupráci s Ministerstvom vnútra sa nám už po druhý krát podarilo dostať na spoločné cvičenie s Policajným modulom.