Skúšky podľa NSPZT SR 2021

V termínoch 5. – 6.6.2021 sa konali skúšky podľa NSPZT v Rohožníku, organizátor BKZB. Posudzovali sa skúšky v kategóriách SZM-S, SPZP-S1, SPZP-S2, SZM-P, SPZP-P1, SZM-R, SPZP-R1. Skúškový limit sa podarilo splniť 6-tim členom ZKZ SR.

V termíne 19. – 20.6.2021 sa konali skúšky podľa NSPZT v Bratislave, organizátor Casavit RS. Aj napriek horúcemu počasiu sa skúškový limit podarilo splniť 5-tim členom ZKZ SR.