Skúšky NSPZT SR 19. – 20.9.2020, Rohožník

Počas víkendu 19. – 20.9.2020 sa na trenažéri v Rohožníku konali dvojdňové skúšky podľa národného skúšobného poriadku NSPZT SR. Na skúšky sa nahlásil veľký počet záujemcov (sobota 10 psovodov a nedeľa 10 psovodov), čo sú maximálne možné počty pre dvoch rozhodcov. Počasie účastníkom našťastie prialo a tak bolo možné si okrem zaujímavých výkonov na stope, v ruine a v lese vychutnať aj príjemné jesenné, občas až príliš teplé počasie. Členom ZKZ sa na skúškach darilo, spolu za celý víkend bolo 9 úspešne zložených skúšok.

FOTO RUINY SOBOTA 19.9.2020

FOTO PLOCHY NEDEĽA 20.9.2020