Medzinárodné skúšky IPO-R Varín.

Dňa 2.5.2015 sa vo Varíne konali skúšky podľa Medzinárodného skúšobného poriadku. Skúšky sa začali o 8 hodine zahájením, kontrolou čipov a očkovacích preukazov. Na skúšky sa prihlásilo 9 psovodov z toho z nášho klubu to bol Ján Tiefenbacher, Dagmar Pivková, Jozef Vrábel a Martina Reková. Z BKZB sa prihlásil rovnaký počet psovodov a to Iveta Lipovská, Ladislav Mackových, Lucia Valentovičová a Matej Šiška a z Dog Academy to bola Lenka Weissová.

???????????????????????????????

Celý článok…..