Cvičenie IZS – Together for security 2021

V dňoch 17. – 18. 9. 2021 sa naši členovia zúčastnili spolu s členmi KZZ SR, SARDA a DRS KZBBB taktického cvičenia zložiek Integrovaného záchranného systému – Together for security 2021, ktoré sa konalo pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR. Oceňujeme, že sa zorganizovalo cvičenie, ktorého účelom bolo skoordinovanie záchranárskych prác medzi zložkami štátneho záchranného systému a dobrovoľných záchranárskych organizácií. Priebeh cvičenia bol situovaný do lesného prostredia a úlohou záchranárskych tímov pozostávajúcich z psovoda, psa a navigátora bolo pátranie po stratených deťoch z detského tábora, v ktorom došlo k požiaru. Náš tím si svojou účasťou preveril a precvičil svoju pripravenosť zvládnuť podobné situácie. Nezvestnú osobu v sektore, ktorý nám bol pridelený, sme úspešne našli, ošetrili a odovzdali zdravotníkom. Veľmi si vážime, že sme sa mohli taktického cvičenia zúčastniť a touto cestou chceme poďakovať organizátorom za profesionálnu organizáciu celého priebehu cvičenia, aj figurantom za ich ochotu a trpezlivosť.